Christina Tosi

Christina Tosi

Birthday: 9 November 1981, Ohio, USA
Birth Name: Christina Sylvia Tosi
Height: 174 cm
Christina Tosi was born on November 9, 1981 in Ohio, USA as Christina Sylvia Tosi.